Leveranciers managemement met aandacht

Levert uw leverancier niet de diensten die afgesproken zijn? Heeft u hulp nodig bij het contracteren van een nieuwe partij of bij het implementeren van een afgesloten contract? Zoekt u een second opinion op te maken afspraken? Of hebben uw medewerkers baat bij een klankbord of coach op het gebied van contract of leveranciersmanagement? 

Blue Archer helpt organisaties het maximale te halen uit de relatie tussen klant en leverancier

Vaak lopen bedrijven pas bij uitvoering van de contracten tegen de praktische issues aan. Ondanks alle goede intenties kan dat ertoe leiden dat de dienstverlening niet conform SLA geleverd wordt, dat één van de partijen zich bekocht voelt, dat de kosten hoer uitvallen dan voorzien, dat de leverancier merkt dat de geleverde dienst niet/niet voldoende winstgevend blijkt te zijn, etc. Dit is minimaal een bron voor wederzijdse irritatie, zo niet erger.

Vragen waar je in sourcingstrajecten  tegenaan loopt:

 • Op grond waarvan bepaal je of het verstandig is om te outsourcen of een andere oplossing te kiezen (sourcings strategie)?
 • Hoe kom je tot een juiste specificatie van hetgeen je wilt outsourcen, en hoe vind je de juiste leverancier(s)
 • Wat moet er in het contract en de SLA staan?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de afspraken ook meetbaar zijn zonder maandelijks een oerwoud aan individuele KPI’s te moeten doorploegen die niets toevoegen aan de prestaties van de leverancier?
 • Wat heb ik aan technische beschikbaarheid van systemen? Mijn mensen moeten gewoon door kunnen werken, toch?
 • De KPI’s zijn allemaal groen, maar toch is de klant ontevreden: wat is er aan de hand?
 • Wat moet er geregeld worden om de leverancier goed aan te kunnen sturen (governance)?
 • Hoe zorg je voor duidelijkheid binnen de klantorganisatie over de afspraken die met de leverancier gemaakt zijn?
 • De omstandigheden kunnen wijzigen in de toekomst (groei, krimp); hoe kan ik daar vooraf al maatregelen voor opnemen? En wat moet je doen als je een aanpassing in de dienstverlening daadwerkelijk wilt doorvoeren?
 • De leverancier presteert onder de maat: en nu? Afscheid nemen of niet? Wat is daarover geregeld in het contract?
 • Hoe zorg je voor continuïteit van de dienstverlening als het besluit tot beëindiging van het contract is genomen?

Is dit voor u herkenbaar of kent u bedrijven die daarmee worstelen?

Blue archer ondersteunt bedrijven bij het bepalen van een sourcingsstragie, het contracteren, de governance van de leveranacier, en de contract uitvoering, de  tot en met het exit traject.

Diensten

via Blue Archer lever ik de volgende diensten.

Interim contract / leveranciers management

Op interim basis neem ik de rol van contractmanager of leveranciersmanager op me, waarbij te behalen doelen worden afgesproken.

Advies

Er is een specifiek issue (een stroef lopende samenwerkingsrelatie, een nieuw contract dat afgesloten of geïmplementeerd moet worden) waarover u advies of een second opinion wilt. We bepalen samen de doelen, inspanning en tijdslijnen.

begeleiding /coaching

De afdeling of een individuele medewerker mist kennis/ervaring/skills, met als gevolg druk op de dienstverlening en/of op de relatie met de leverancier. Op basis van afgesproken doelen, tijdslijnen en inspanning begeleid of coach ik de afdeling c.q. medewerker

training

Op verzoek verzorg ik een basis in-house traning op het gebied van contract management. Ook kan een maatwerk training ontwikkeld en gegeven worden, gericht op de organisatie, leveranciers, specifieke issues, etc.

Waarom kiezen voor Blue Archer

Reden 1

Meer dan 30 jaar ervaring op het scheidsvlak tussen business en IT, management en uitvoering

Reden 2

Resultaatgericht, afgestemd op soort organisatie (publiek/privaat, groot/klein, ervaringsnivau)

Reden 3

Ervaring m.b.t. outsourcing aan zowel leverancierskant (o.a. deliverymanager) als klantkant (inkoop, contract/leveranciersmanager) en daarmee volwaardige gesprekspartner voor beide contractpartijen,

Reden 4

Proven tack record (zie sectie: "wat zeggen mijn klanten over mij")

Wat zeggen mijn klanten over mij

Hans heeft ruim 4 jaar (2018-2022) naar volle tevredenheid en met concrete resultaten in mijn team gewerkt. Eerst als senior ICT Contractmanager, later als ICT Leveranciersmanager, maar bovenal als een zeer gewaardeerde collega. Hans heeft gedegen kennis van ICT dienstverlening en contracten, zowel op infrastructuur, licenties als applicatiebeheer, - nieuwbouw en -onderhoud. Hij is communicatief sterk, kan waar nodig snel schakelen tussen verschillende stijlen om zijn doel en resultaat te bereiken. Of het nu op de werkvloer is of in de boardroom; hij past zich naadloos aan en hij wordt geaccepteerd en gewaardeerd door zijn kennis en kunde zowel door de leveranciers als de interne stakeholders.

In de periode van onze samenwerking heeft Hans een aantal complexe en voor UWV belangrijke contractonderhandelingen en -herzieningen tot een goed einde en goed resultaat gebracht; hij is voor mij zijn gewicht in goud waard geweest.

Naast een gedegen professional qua kennis en kunde, heeft Hans ook gefunctioneerd als coach voor een aantal (junior) medewerkers uit het team. Dit gaat hem goed af, zijn hulp en expertise heeft absoluut bijgedragen tot het beter laten functioneren van het team.

Ik ben voor hem altijd bereid tot nadere toelichting of referentie.
Ton Bien
Manager Strategisch Leveranciersmanagement CIO Office UWV
Hans is een professional die met veel oog voor detail de IT contracting voor een groot project heeft uitgevoerd.
Zijn grote ervaring en inzicht in bedrijfsprocessen waren hierbij zeer waardevol. Hierdoor konden wij een goede vertaalslag maken van juridisch complexe materie naar de praktijk van onze organisatie. Uiteindelijk zijn wij hierdoor tot betere afspraken gekomen. Ik kan u Hans van harte aanbevelen.
Ron Smid
Directeur Operations bij DAK
During his 6 years at Staalbankiers, Hans has given a very useful and valuable contribution to the IT / BPO domain as well as the various business and IT projects of Staalbankiers. I experienced Hans as a professional procurement and vendor management specialist with strong negotiating skills. Hans is good team-player and has a performance driven mentality. I enjoyed working and 'getting things done' with Hans !
Gert-Jan Bruijnooge
CFO at Brand New Day Bank

Neem contact op

Blue Archer

Hans van Zwieten

Kvk: 55280838

telefoon: 06 33867669

email: Hans@bluearcher.nl

Contactformulier

  Voeg je header hier toe

  Scroll naar boven